Covid 19

COVID-19

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning ürituse turvaliseks korraldamiseks vajalik:

 • Kõikidel osalejatel on kohustuslik kanda korrektselt näomaski. Juhul kui näomask puudub, saab selle võistluspäeval TalTechist. Võimalusel kanda kindaid;
 • Võistlema saata ainult pädevad ning võistlushimulised meeskonnad;
 • Kohapealsete meeskonnaliikmete arv hoida võimalikult minimaalne;
 • Võistluspäeval mitte kaasa kutsuda pealtvaatajaid/lapsevanemaid, kui see just ei ole hädavajalik;
 • Kõikidel Robotex Eesti üritusel viibivatel isikutel on kohustus desinfitseerida ruumi sisenemisel ja väljumisel käsi. Desinfitseerimisjaamade olemasolu eest vastutab Robotexi meeskond.
 • Robotexi meeskond soovitab kasutada ürituse ajal HOIA rakendust. https://hoia.me/

Keelatud:

 • Keelatud on tulla võistlema, kui oled nakatunud koroonaviirusesse;
 • Keelatud on tulla võistlema, kui ilmnevad koroonaviiruse sümptomid;
 • Keelatud on tulla võistlema, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse positiivse diagnoosiga inimesega.
 • Viibida TalTechis ilma kaitsva näomaskita;

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
  • isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
  • COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui ürituse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

COVID-19 lisamaterjalid 

 • Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc