Robotex on olnud aastaid vaid ainult ühele üritusele keskenduv ühing, kuid ürituse kasvades on viimasel aastal muutunud ühing laiapõhjalisemaks robootika valdkonna eestvedajaks nii Eestis kui Euroopas laiemalt. Senine juhtimisliin vajab uunedamist, koostöö teiste ühingutega vajab suuremat organiseeritust ning ühing vajab stabiilset ja jätkusuutliku meeskonda, kelle tööülesanded ei piirdu vaid ühe ürituse korraldamisega.

01.04.2017 – 01.04.2018 viiakse ellu Robotexi arenguhüppe projekt. Arenguhüpe tugineb kolmele suuremale tegevusele:

  1. Esimene on juriidilise dokumentatsiooni korrastamine, ilma milleta ei ole võimalik ühingul piisava kiirusega edasi liikuda. Korrastamist vajavad nii ühingu juhtimisorganite koossseis, õigused ja kohustused, abi on vaja erinevate väliskoostöö lepingute koostamisega ning lisaks vajab lahendamist Robotexi kaubamärgiga seonduv temaatika.
  2. Koostöö suurendamiseks on oluline regulaarselt kohtuda teiste sama valdkonna tegijatega, et kaardistada erinevad ühisprojektide võimalused, aga vajalik on ka robootikaga seonduvate põhimõtete ja reeglistike ühtlustamine.
  3. Robotexi meeskond (nii põhimeeskond kui vabatahtlikud) vajavad järjepidevuse tagamiseks koolitamist ja arendamist.

Robotexi arenguhüppe projekt on rahastatud KÜSKi vabaühenduste 2017. aasta arenguhüppe taotlusvooru poolt. Arenguhüpet toetatakse summas: 9076 €

Organisatsioon järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (leitav nt. www.ngo.ee/eetikakoodeks)

MTÜ Robotex – Põhikiri

 

Aruanne_2016

Aruanne_2014

Aruanne_2015