Meist

Robotex ajalugu

Robotex on Eestis asuv ja globaalselt tegutsev inseneriharidust toetav ning tuleviku talente ja ettevõtteid ühendav organisatsioon, mille peamiseks väljundiks on robootika suursündmuse Robotex International korraldamine. 

Robotex International on planeedi suurim robotivõistlus, mis sai alguse 2001. aastal Tallinna Tehnikaülikooli klassiruumis. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, labürindi läbimises, võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, veerallis, rallikrossis, merepäästes ja teistes ülesannetes.  Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest ja ülikoolidest, ettevõtetest ning ka välismaalt.  

Alates aastast  2008  toimub üritus avalikkusele palju suuremalt ja on avatult kõigile kaasamaks võimalikult palju robootikast ja tehnikast huvitatuid.  Sellest johtuvalt on võistlustele lisandunud Robotexile erinevad väljapanekud, näitused ja noortele suunatud töötoad.  

2008.  aastal  lisandus robotivõistlustele  tehnoloogianäitus  eesmärgiga teha üritus külastajatele veelgi  põnevamaks ning anda võimalus tutvuda innovatiivsete lahenduste ja tehnoloogiatega. 

Alates 2010. aastast on üritus mitmepäevane, mis võimaldab korraldada erineva raskusastmega võistlusi ning tuua kokku kõik  robootika-, teaduse- ja tehnikahuvilised.  

2015. aastal saavutas Robotex mitteametlikult  suurima robotivõistluse tiitli Euroopas. 

Robotex globaalselt 

2020. aasta seisuga toimuvad Robotex eelüritused 8 erinevas riigis üle kogu maailma (Soome, Küpros, Kreeka, Hiina, India, Armeenia, Türgi ja Lõuna-Korea).

Robotexi missioon and visioon

Missioon – hoida majandus konkurentsivõimelisena populariseerides IKT ja inseneeria erialasid ning pakkudes probleemõppe võimalusi.

Visioon – pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust nii võistlejatele kui pealtvaatajatele.

Robit

 

Robotex eesmärgid

  • tekitada ja säilitada noortes huvi tehnikaerialade, teaduse ja robootika vastu;
  • kasvatada Eesti robotiehitajate taset rahvusvahelises konkurentsis;
  • tagada interdistsiplinaarse robootika (mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika, tootedisaini) arengu järjepidev kasv;
  • kajastada Eesti innovaatilist ning konkurentsivõimelist teaduspõhist arengutegevust välismaailmas;
  • arendada sünergilist koostööd tehnikast huvitatud inimeste, tulevaste inseneride ning ettevõtete vahel.