Ürituse korraldaja on Robotex MTÜ.

 

Ürituse sisekorraeeskiri on kehtestatud ürituse Korraldaja poolt ning on järgimiseks kõigile Ürituse territooriumil viibijatele.

 

 1. Sissepääsu Üritusele tagab:
  • võistlejate puhul – varasem registreerumine voistlus.robotex.ee keskkonnas
  • külaliste puhul  – Eventbrite keskkonnas eelregistreerumisel ostetud tasuta pilet või kohapealt ostetud tasuline pilet (vastavalt Korraldaja poolt kinnitatud hinnakirjale)
  • korraldaja koostööpartnerite puhul – varasemalt kinnitatud osalejate nimekiri
 1. Kõigile Üritusel osalejatele väljastatakse käepael, mis tagab ligipääsu üritusele kõigil kolmel päeval.
 2. Suitsetamine ja alkoholi tarvitamine Näituste messikeskuses ja selle vahetus läheduses on lubatud täisealistele osalejatele vaid selleks ette nähtud kohtades.
 3. Korraldajate või Näituste messikeskuse inventari ja vara lõhkumine või kahjustamine on keelatud. Üritusel on video- ja mehitatud valve.
 4. Korraldaja ei vastuta külastajate ega võistlejate isiklike asjade eest.
 5. Võistluste ajal on välguga pildistamine keelatud.
 6. Prügi maha viskamine on keelatud, tekitatud prügi tuleb visata prügikasti.
 7. Sisekorra eeskirjade rikkumise avastamisel on korraldajatel ja turvameeskonnal õigus rikkuja korrale kutsuda või Ürituselt eemaldada.
 8. Korraldajal on õigus kehtestada täiendavaid nõudeid ja tingimusi vastavalt osaleja rollile (võistlejad, tehnoloogianäitusel osalejad, jne) edastades info asjassepuutuvatele osapooltele otse e-kirja teel.